Polityka Prywatności

Polityka prywatności

 

 • Dane Administratora Danych Osobowych

  Uprzejmie informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Veriti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Schroegera 28, 01-822 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000321950, posługująca się numerem NIP: 527-259-27-50 zwana dalej „ADO”. ADO prowadzi sklep internetowy pod adresem: www.sklep.zgoda.group. Dane kontaktowe ADO: nr tel: 22 120 23 33, email: gdpr@zgoda.group.

 • Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

  UŻYTKOWNICY STRONY SKLEPU

  ADO może przetwarzać Twoje dane osobowe pozyskane przy użyciu niniejszej strony sklepu — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdziesz wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.

  W celu skontaktowania się z Tobą w sprawie przez Ciebie opisanej, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail

  Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi komunikacja z Tobą.

  W celu archiwalnym i dowodowym przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,

  — na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem ADO jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z kontaktowaniem się przez Ciebie z ADO);

  W celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej sklepu należącej do ADO, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

  • data i godzina odwiedzin strony,
  • rodzaj systemu operacyjnego,
  • przybliżona lokalizacja,
  • rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony,
  • czas spędzony na stronie,
  • odwiedzone podstrony.

  Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem ADO jest poznanie aktywności użytkowników na stronie internetowej sklepu);

  W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej sklepu przetwarzamy takie informacje tekstowe (cookies zostaną opisane w odrębnym punkcie). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową sklepu pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies);

  W celu administrowania stroną internetową sklepu przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

  • adres IP,
  • data i czas serwera,
  • informacje o przeglądarce internetowej,
  • informacje o systemie operacyjnym

  — dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony sklepu należącej do ADO. Administrowanie stroną internetową sklepu bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest administrowanie stroną internetową sklepu).

  UŻYTKOWNICY FANPAGE

  W celu skontaktowania się z Tobą w sprawie przez Ciebie opisanej np. na messengerze, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • dane o sprawie, w której się z nami kontaktujesz,

  Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi komunikacja z Tobą.

  W celu archiwalnym i dowodowym przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • dane o sprawie, w której się z nami kontaktujesz
  • dane, o tym że polubiłeś nasz profil

  — na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem ADO jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z kontaktowaniem się przez Ciebie z ADO np. spełnienia niniejszego obowiązku informacyjnego);

  W celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na fanpage należącym do ADO, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

  • data i godzina odwiedzin strony fanpage,
  • rodzaj systemu operacyjnego,
  • przybliżona lokalizacja,
  • czas spędzony na stronie fanpage,
  • odwiedzone posty.

  Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem ADO jest poznanie aktywności użytkowników na stronie fanpage);

  W celu promocji i prezentacji ADO przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

  • imię i nazwisko,
  • dane adresowe,
  • dane o Twoich preferencjach

  Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi marketing bezpośredni naszych produktów lub usług oraz art. 6 ust. 1 lit a (zgoda wyrażona poprzez polubienie naszego fanpage).

  KUPUJĄCY

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • zawarcia i wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO; np. jeśli pytasz nas o ofertę lub zawierasz umowę odnośnie produktu;
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust . 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem ADO jest ochrona interesu majątkowego ADO;
  • archiwalnym lub dowodowym— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem ADO jest ochrona interesu majątkowego ADO;
  • wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego przez ADO);
  • badania satysfakcji z oferowanych usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem ADO jest poznanie opinii klientów w celu dopasowania usług do ich potrzeb;
  • przesyłania powiadomień e-mail związanych z wykonaniem zawartych umów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem ADO jest informowanie klienta o czynnościach związanych z realizacją usług,
  • tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym rejestru osób, które zgłosiły sprzeciw zgodnie z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem ADO jest posiadanie wiedzy na temat klientów, którzy np. zgłosili sprzeciw wobec marketingu;,
  • marketingowym - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem ADO jest marketing własnych produktów lub usług.
 • Cookies

  • ADO na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a).
  • Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):
   • zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies służą do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
   • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
   • stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej sklepu, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
   • tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej sklepu (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową sklepu i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;
   • korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy tzw. pixel Facebooka, który umożliwia polubienie naszego fanpage’a w tym serwisie podczas korzystania z witryny. Jednak aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez wskazany podmiot.
  • Twoja przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Twoim urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzysz sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
  • Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej sklepu, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej sklepu, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku.
 • Prawo wycofania zgody

  • Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
  • Jeżeli chciałbyś/chciałabyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila bezpośrednio ADO na adres gdpr@zgoda.group. Aby cofnąć zgodę wyrażoną odnośnie Twoich danych przetwarzanych na naszym fanpage wystarczy zaznaczyć „nie lubię” w ustawieniach.
  • Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
 • Wymóg podania danych osobowych

  • Podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie korzystania ze strony internetowej sklepu, naszego fanpage lub w celu skomunikowania się z nami za pośrednictwem tych kanałów.
  • Podanie danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia lub wykonania umowy jest warunkiem zawarcia lub wykonania umowy.
  • Podanie danych, które przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa jest obowiązkiem prawnym.
  • Podanie danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu jest warunkiem jego realizacji.
 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

  Będziemy Twoje dane przetwarzać w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, ale nie będzie to wywoływać wobec Ciebie skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

  Wykonywane przez nas profilowanie pozwala nam ustalić Twoje zainteresowania w odniesieniu do świadczonych przez nad usług lub oferowanych produktów. Dzięki temu możemy tworzyć specjalnie dla Ciebie spersonalizowaną reklamę.

 • Odbiorcy danych osobowych

  • Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, możemy przekazać Twoje dane , dostawcom oprogramowania, prawnikom, właścicielom mediów społecznościowych lub księgowym.
  • Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.
 • Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

  Uprzejmie informujemy, że możemy przekazywać Twoje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy w związku z korzystaniem przez ADO z Google Analytics oraz Facebooka. Twoje dane będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku.

 • Okres przetwarzania danych osobowych

  • Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Twoich danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
  • Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:
   • do czasu upływu terminów przedawnienia – w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia lub wykonania umowy;
   • do czasu upływu terminów przedawnienia - w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   • przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłyną termin zapłaty podatku za rok poprzedni – w przypadku danych przetwarzanych w oparciu o właściwe przepisy prawa podatkowego;
   • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania (w tym np. upływu terminów przedawnienia) — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych;
   • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 2 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.
 • Uprawnienia podmiotów danych

  • Uprzejmie informujemy, że przysługuje Ci prawo do:
   • dostępu do swoich danych osobowych;
   • sprostowania danych osobowych;
   • usunięcia danych osobowych;
   • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
   • przenoszenia danych osobowych.
  • Szanujemy Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
  • Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Ci ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
  • Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Ci prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych (zostały one wymienione w punkcie II) w związku z Twoją szczególną sytuacją. Musisz jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
   • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności lub
   • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio ADO na adres gdpr@zgoda.group.
 • Prawo do wniesienia skargi

  Jeżeli uważasz że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Postanowienia końcowe

  • W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
  • O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony/powiadomiona drogą e-mailową.
  • Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 01.07.2018 r.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel